Xuất bản thông tin

null Đại hội đảng viên Đảng bộ Khối Đảng lần I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội đảng viên Đảng bộ Khối Đảng lần I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 24 và 25/6/2020, Đảng bộ Khối Đảng tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng và 37 đại biểu tham dự Đại hội.

Đảng bộ Khối Đảng được thành lập vào tháng 4 năm 2018 trên cơ sở sáp nhập 05 chi bộ cơ sở: Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Trong thời gian qua, Đảng bộ Khối Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản các chì tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong hoạt động luôn bám sát Quy chế làm việc của Đảng ủy, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Đồng thời, lãnh đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt lệ, sinh hoạt chuyên đề đúng theo Hướng dẫn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng ủy và Chi bộ. Bên cạnh, phối hợp với lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ do cấp trên giao và chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy đề ra; thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức Hội nghị biểu dương  khen thưởng  cho 38 tập thể và 72 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Đại hội thống nhất thông qua 5 chỉ tiêu chủ yếu, đó là:  Hằng năm có 90% tập thể lãnh đạo, chi bộ, cán bộ, đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 100% đảng viên tiếp thu các nghị quyết, chỉ thị; 100% đảng viên được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa; công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, công sở đạt chuẩn công sở văn hóa; phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ cấp ủy giao.

Đại hội tiến hành bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đảng, qua đó Ban Chấp hành Đảng uỷ Khối Đảng bầu Bí thư và Phó Bí thư; đồng chí Nguyễn Hoàng Giang được bần giữ chức Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Thái Hoàng được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đảng lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu 6 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Hồng lần thứ VII trong thời gian tới.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thanh Tùng