Giới thiệu UBND Huyện

 

Đồng chí Mai Văn Siêng

Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng

 

Đồng chí Lê Thị Lệ Thủy

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng

Phụ trách lĩnh vực Văn hóa-Xã hội

 

Đồng chí Huỳnh Văn Nhã

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng

Phụ trách lĩnh vực Kinh tế

 

 

 

Đồng chí Dương Thanh Tao

Chánh văn phòng HĐND&UBND Huyện

 (SĐT: 0673.830217)

 

 

Đồng chí Hồ Ngọc Tho

Phó Chánh Văn phòng

HĐND và UBND Huyện

(SĐT: 0673.830352)

 

Đồng chí Nguyễn Trường Duy

Phó Chánh Văn phòng

HĐND và UBND Huyện

(SĐT: 0673.830596)

 

Đồng chí Phan Công Hổ

Phó Chánh Văn phòng

HĐND và UBND Huyện

(SĐT: 0673.831261)

           

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu