VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 58/BC-UBND 09/02/2022 Diễn biến tình hình dịch COVID-19 tại huyện Tân Hồng (từ 09 giờ ngày 07/02/2022 đến 09 giờ ngày 08/02/2022
2 83/VP-NC 09/02/2022 V.v kiểm tra góp ý Hs XPHC ông Đệ
3 39/UBND-NC 09/02/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA
4 302/VP-HC 09/02/2022 đăng ký chương trình đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp chế biến nông sản Việt Nam
5 05/TTr-UBND 08/02/2022 Dự thảo kế hoạch về thực hiện Nghị quyết số 04-NQTU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Khóa XI về chuyển đổi số giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Huyện
6 39/KH-UBND 08/02/2022 Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tân Hồng năm 2022
7 61/QĐ-UBND.NĐ 08/02/2022 Thu hồi quyết định số 821/QĐ-UBND.NĐ ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hồng về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích đất ở cho hộ ông Phạm Văn Hòa
8 38/KH-UBND 08/02/2022 Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022
9 40/KH-UBND 08/02/2022 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Tân Hồng
10 28/UBND-ĐTXD 08/02/2022 V/v chấp thuận cho chủ trương điều chỉnh quy mô xây dựng công trình Trường Mầm non 1/6
11 32/UBND-ĐTXD 08/02/2022 V/v chấp thuận cho chủ trương điều chỉnh quy mô xây dựng công trình Trường Mầm non Giồng Găng
12 29/UBND-ĐTXD 08/02/2022 V/v chấp thuận cho chủ trương điều chỉnh quy mô xây dựng công trình Trường Mầm Non Tân Thành A
13 30/UBND-ĐTXD 08/02/2022 V/v chấp thuận cho chủ trương điều chỉnh quy mô xây dựng công trình Đường Nguyễn Văn Tiệp (đoạn từ Đường Lê Lợi đến đê bao phía Đông)
14 31/UBND-ĐTXD 08/02/2022 V/v chấp thuận cho chủ trương điều chỉnh quy mô xây dựng công trình Đường nội bộ cụm dân cư Chợ Biên Giới Thông Bình
15 60/QĐ-UBND.NĐ 08/02/2022 V/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Văn Nghiệm
16 95/UBND-HC 08/02/2022 V/v thống nhất chủ trương dừng thực hiện tăng tần suất 02 khung giờ tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19
17 96/UBND-HC 08/02/2022 V/v thống nhất phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, giám sát các lĩnh vực do ngành Văn hóa - Thông tin năm 2022
18 73/QĐ-UBND.HC 08/02/2022 Về việc công nhận đạt chuẩn “Đơn vị học tập” năm 2021
19 62/QĐ-UBND.NĐ 08/02/2022 Về việc giao đất cho hộ ông Nguyễn Văn Đậm ngụ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng
20 59/QĐ-UBND.NĐ 08/02/2022 Về việc thu hồi một phần diện tích trên giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho hộ ông Đặng Văn Kết