VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 240/VP-VX 02/07/2021 tham mưu góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Tỉnh giai đoạn 2021-2025
2 248/VP-VX 02/07/2021 tham mưu thực hiện việc huy động lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện
3 245/VP-VX 02/07/2021 tham mưu xây dựng báo cáo đánh giá việc thi hành Nghị định 79 của Chính phủ
4 247/VP-VX 02/07/2021 tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Huyện
5 249/VP-VX 02/07/2021 Thông báo việc Sở Y tế tìm người có tiếp xúc với người mắc COVID-19 tại tỉnh Đồng Tháp
6 283/VP-ĐTXD 02/07/2021 thực hiện tiếp nhận, quản lý công trình đường Tân Thành B và cầu bắc qua kênh Tân Thành
7 237/VP-VX 02/07/2021 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
8 238/VP-VX 02/07/2021 tổng hợp tham mưu thực hiện việc UBND xã Bình Phú đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng Bảo trợ xã hội
9 282/VP-ĐTXD 02/07/2021 tổng hợp tình hình thực hiện đầu tư công năm 2021, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Phòng Kinh tế & Hạ tầng
10 704/UBND-HC 02/07/2021 V/v báo cáo tình hình sử dụng nguồn tăng thu ngân sách và kết dư ngân sách Huyện năm 2020 chuyển sang năm 2021.
11 702/UBND-HC 02/07/2021 V/v chuẩn bị Điểm thi dự phòng trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021
12 85/UBND-ĐTXD 02/07/2021 V/v chấp thuận cho chủ trương điều chỉnh quy mô công trình trường MG Tân Công Chí
13 83/UBND-ĐTXD 02/07/2021 V/v chấp thuận cho chủ trương điều chỉnh quy mô xây dựng công trình trường MG Tân Phước
14 84/UBND-ĐTXD 02/07/2021 V/v chấp thuận cho chủ trương điều chỉnh quy mô xây dựng công trình trường TH Trần Phú
15 141/UBND-VX 02/07/2021 V/v các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ
16 708/UBND-HC 02/07/2021 V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Lê Văn Đẫm
17 139/UBND-VX 02/07/2021 V/v khẩn trương triển khai thực hiện áp dụng việc xét nghiệm sàn lọc (test nhanh) SARS-CoV-2
18 703/UBND-HC 02/07/2021 V/v tham mưu báo cáo thực trạng một số nhiệm vụ trọng tâm được giao
19 700/UBND-HC 02/07/2021 V/v thực hiện một số nội dung tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021
20 709/UBND-HC 02/07/2021 V/v triển khai thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch bệnh Civid-19 mức “Nguy cơ cao” trên địa bàn Xã