VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 701/UBND-HC 02/07/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021
2 140/UBND-VX 02/07/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
3 [705/UBND-HC 02/07/2021 V/v đo đạc, quản lý các khu đất của các điểm trường, trụ sở ấp không sử dụng
4 263/QĐ-UBND.HC 02/07/2021 Về việc ban hành Đề án phát triển Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Hồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
5 159/QĐ-UBND.ĐTXD 02/07/2021 Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình gia cố sụp lún bờ Đông kênh Cái Cái
6 120/QĐ-UBND.TL 02/07/2021 Về việc thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển
7 119/QĐ-UBND.TL 02/07/2021 Về việc thành lập Ban kiểm tra, sát hạch
8 121/QĐ-UBND.TL 02/07/2021 Về việc thành lập Ban đề thi
9 131/BC-UBND 01/07/2021 Kết quả thực hiện tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021
10 156/QĐ-UBND.ĐTXD 01/07/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nâng cấp mặt đường, hệ thống thoát nước trước Trường THCS Tân Thành A và Trường THPT Tân Thành, hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước.
11 157/QĐ-UBND.ĐTXD 01/07/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nâng cấp, sửa chữa đê bao lững đường nội đồng Tân Thành A-Tân Phước, hạng mục: Nền, mặt đường.
12 155/QĐ-UBND.ĐTXD 01/07/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nạo vét kênh Thành Lập 2, hạng mục: Nạo vét kênh.
13 154/QĐ-UBND.ĐTXD 01/07/2021 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu số 1 thuộc công trình trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Thành A, hạng mục: Xây dựng mới.
14 693/UBND-HC 01/07/2021 V/v báo cáo nhu cầu sử dụng đất đắp cho công trình xây dựng, đề xuất phương án, khu vực khai thác đất để đắp cho công trình, giai đoạn 2021-2025
15 82/UBND-ĐTXD 01/07/2021 V/v chấp thuận cho chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình đền thờ liệt sĩ Huyện (bổ sung thời gian thi công phần phát sinh)
16 694/UBND-HC 01/07/2021 V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ bà Lưu Thị Liễu
17 697/UBND-HC 01/07/2021 V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Dũng
18 696/UBND-HC 01/07/2021 V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Thất
19 698/UBND-HC 01/07/2021 V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Trương Văn Em
20 695/UBND-HC 01/07/2021 V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Trần Kim Phiêu