VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 280/VP-ĐTXD 01/07/2021 đề xuất bổ sung phát sinh cống tiêu ngang đường Thống Nhất
2 281/VP-ĐTXD 01/07/2021 đề xuất chủ trương đầu tư công trình Hệ thống chiếu sáng ấp Gò Da, hạng mục xây dựng mới
3 423/QĐ-UBND.NĐ 30/06/2021 Về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Chương trình 105 cho hộ bà Phạm Thị Bợ tại CDC Bắc Trang, xã Tân Công Chí
4 156/KH-UBND 29/06/2021 Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 trên địa bàn huyện Tân Hồng
5 559/UBND-HC 01/07/2020 /v báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình Trụ sở UBND xã Bình Phú
6 162/BC-UBND 01/07/2020 Báo cáo Sơ kết 08 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn
7 1165/VP-HC 01/07/2020 báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
8 162/VP-VX 01/07/2020 Công văn tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2016-2020
9 1168/VP-HC 01/07/2020 kết quả hoạt động tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7-2020 của Tổ Truyền thông Tỉnh
10 161/BC-UBND 01/07/2020 Kết quả thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội 03 xã biên giới giai đoạn 2016 - 2020
11 1167/VP-HC 01/07/2020 Phê duyệt biện pháp tưới tiêu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020
12 1166/VP-HC 01/07/2020 Phê duyệt diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020
13 238/QĐ-UBND.HC 01/07/2020 Quyết định Công nhận báo cáo viên pháp luật Huyện đối với ông Phan Văn Học
14 209/QĐ-UBND.ĐTXD 01/07/2020 Quyết định Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Tên dự án (công trình): Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
15 60/UBND-ĐTXD 01/07/2020 V/v chấp thuận cho chủ trương điều chỉnh thiết kế công trình trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình Phú.
16 59/UBND-ĐTXD 01/07/2020 V/v chấp thuận cho chủ trương điều chỉnh từ thực hiện quét vôi sang sơn nước của dãy 10 phòng học
17 1169/VP-HC 01/07/2020 V/v cử cán bộ, chiến sỹ Dân quân tự vệ xã, phường, thị trấn tham gia ôn thi, dự thi đại học, cao đẳng năm 2020
18 1164/VP-HC 01/07/2020 V/v hướng dẫn tổ chức Đại Lễ kỷ niệm 81 năm ngày Khai đạo PGHH, năm 2020
19 198/UBND-NC 01/07/2020 V/v kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đào ao, chở đất san lấp nền không đúng quy định.
20 1163/VP-HC 01/07/2020 V/v tham mưu báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng