VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 20/QĐ-UBND.TĐKT 06/04/2020 Về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích cao trong Ngày hội giao lưu năm học 2019 - 2020
2 19/QĐ-UBND.TĐKT 01/04/2020 Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể đã có thành tích trong phong trào thi đua “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh” năm 2019
3 81/VP-ĐTXD 20/03/2020 khẩn trương có biện pháp xử lý chống ún cho nhân dân
4 80/VP-ĐTXD 20/03/2020 thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
5 19/UBND-ĐTXD 20/03/2020 V/v chấp thuận bổ sung quy mô cải tạo sửa chữa dãy phòng học hiện trạng và tháo dỡ dãy nhà lắp ghép xây dựng công trình trường MN Thông Bình
6 173/UBND-HC 20/03/2020 V/v cung cấp số liệu xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49 của Trung ương
7 174/UBND-HC 20/03/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết và Quyết định bãi bỏ Quyết định.
8 43/UBND-VX 20/03/2020 V/v tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
9 129/QĐ-UBND.HC 20/03/2020 Về việc phân khai kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2020
10 84/KH-UBND 19/03/2020 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
11 47/BC-UBND 19/03/2020 Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn các xã, thị trấn trong tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2017 - 2021
12 46/BC-UBND 19/03/2020 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU
13 85/KH-UBND 19/03/2020 Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" trên địa bàn Huyện năm 2020
14 85/KH-UBND 19/03/2020 Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" trên địa bàn Huyện năm 2020
15 86/KH-UBND 19/03/2020 Tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khoá XIV và các văn bản luật có liên quan
16 41/UBND-VX 19/03/2020 V/v cung cấp số liệu phục vụ báo cáo phát triển Chính phủ điện tử quí I năm 2020
17 172/UBND-HC 19/03/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh
18 471/VP-HC 19/03/2020 V/v phê duyệt danh sách nhân sự được cử đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng HĐND&UBND Huyện
19 469/VP-HC 19/03/2020 V/v rà soát, phân bổ lại chỉ tiêu tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2020
20 465/VP-HC 19/03/2020 V/v tham mưu cho ý kiến thành lập nhà dưỡng lão