VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 468/VP-HC 19/03/2020 V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Tỉnh
2 18/UBND-TCCB 19/03/2020 V/v thống nhất phân công phụ trách kế toán tạm thời
3 17/UBND-TCCB 19/03/2020 V/v thống nhất điều động và bổ nhiệm Trưởng Công an và Phó Trưởng Công an xã Tân Hộ Cơ và xã Tân Thành B
4 171/UBND-HC 19/03/2020 V/v thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của BCĐ CCHC Trung ương.
5 171/UBND-HC 19/03/2020 V/v thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của BCĐ CCHC Trung ương.
6 42/UBND-VX 19/03/2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
7 19/UBND-TCCB 19/03/2020 V/v điều chỉnh thời gian các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
8 126/QĐ-UBND.HC 19/03/2020 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại Võ Văn Giáo
9 55/QĐ-UBND.TCCB 19/03/2020 Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã Tân Thành B
10 127/QĐ-UBND.HC 19/03/2020 Về việc phê duyệt danh sách nhân sự được cử đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng HĐND&UBND Huyện
11 463/VP-HC 18/03/2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ
12 45/BC-UBND 18/03/2020 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2020
13 453/VP-HC 18/03/2020 tạm hoãn khoá đào tạo “Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại địa phương dành cho cán bộ chuyên trách”
14 42/BC-UBND 18/03/2020 Tổng kết công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến huyện Tân Hồng, giai đoạn 2017 - 2020
15 82/KH-UBND 18/03/2020 V/v kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn huyện Tân Hồng năm 2020
16 72/UBND-NC 18/03/2020 V/v nhân rộng mô hình “quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư”
17 166/UBND-HC 18/03/2020 V/v phối hợp thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.
18 39/UBND-VX 18/03/2020 V/v phối hợp triển khai thực hiện tốt các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
19 455/VP-HC 18/03/2020 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện sản xuất sạch hơn giai đoạn 2016-2020
20 461/VP-HC 18/03/2020 V/v tham mưu dự lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức - cán bộ