VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 40/UBND-VX 18/03/2020 V/v thống nhất thời gian thực hiện công tác kiểm tra đầu năm 2020 tại các đơn vị chưa được kiểm tra
2 40/UBND-VX 18/03/2020 V/v thống nhất thời gian thực hiện công tác kiểm tra đầu năm 2020 tại các đơn vị chưa được kiểm tra
3 169/UBND-HC 18/03/2020 V/v tiếp tục theo dõi, giám sát học sinh là người Việt Nam sống ở Campuchia và học sinh người Campuchia qua học tại các trường trên địa bàn Huyện
4 462/VP-HC 18/03/2020 V/v triển khai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
5 460/VP-HC 18/03/2020 V/v điều chỉnh thời gian các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
6 167/UBND-HC 18/03/2020 V/v đăng ký giao ước chỉ tiêu thi đua năm 2020
7 165/UBND-HC 18/03/2020 V/v đề xuất giải quyết đối với quỹ đất nông nghiệp xã Tân Công Chí
8 165/UBND-HC 18/03/2020 V/v đề xuất giải quyết đối với quỹ đất nông nghiệp xã Tân Công Chí
9 124/QĐ-UBND.HC 18/03/2020 Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an - Quân sự - Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn Huyện
10 16/UBND-TCCB 17/03/2020 cử tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện, cấp phòng và tương đương năm 2020 khóa 22
11 63/VP-VX 17/03/2020 nắm, thực hiện việc Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện ngày 07-4-2020
12 60/VP-VX 17/03/2020 phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người dân từ nước ngoài (Singapore) về tạm trú trên địa bàn xã Tân Công Chí
13 443/VP-HC 17/03/2020 tham mưu góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước Tỉnh
14 452/VP-HC 17/03/2020 tham mưu góp ý dự thảo Quyết định Uỷ ban nhân dân Tỉnh
15 62/VP-VX 17/03/2020 tham mưu triển khai thực hiện việc UBND Tỉnh giao chỉ tiêu công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình năm 2020
16 450/VP-HC 17/03/2020 triển khai thực hiện việc Uỷ ban nhân dân Tỉnh bãi bỏ Quyết định Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn Tỉnh
17 448/VP-HC 17/03/2020 triển khai thực hiện việc Uỷ ban nhân dân Tỉnh sửa đổi Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
18 81/KH-UBND 17/03/2020 Tổ chức Phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em huyện Tân Hồng năm 2020
19 164/UBND-HC 17/03/2020 V/v góp ý dự thảo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 61/VP-VX 17/03/2020 V/v khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện việc khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt CTMTQGGN bền vững và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020