VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 451/VP-HC 17/03/2020 V/v tham mưu góp ý Dự thảo “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”
2 446/VP-HC 17/03/2020 V/v tham mưu đóng góp dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Dự án 174 “Trí thức trẻ tình nguyện”
3 38/UBND-VX 17/03/2020 V/v thống nhất phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề phi nông nghiệp năm 2020
4 37/UBND-VX 17/03/2020 V/v tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19
5 445/VP-HC 17/03/2020 V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
6 163/UBND-HC 17/03/2020 V/v tạm dừng việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các xã, thị trấn, giai đoạn 2020 - 2025
7 79/VP-ĐTXD 17/03/2020 V/v tổ chức thực hiện thí nghiệm đối chứng công trình xây dựng
8 444/VP-HC 17/03/2020 V/v tổng kết tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
9 58/QĐ-UBND.TL 17/03/2020 Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch để xét tiếp nhận vào viên chức
10 17/QĐ-UBND.TĐKT 17/03/2020 Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân năm 2020
11 58/VP-VX 16/03/2020 phối hợp tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở lưu trú để kịp thời phát hiện đối tượng bắt buộc phải cách ly theo quy định
12 57/VP-VX 16/03/2020 tham mưu thực hiện việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19
13 56/VP-VX 16/03/2020 thông tin rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân các nội dung liên quan đến hành khách trên chuyến bay QR 974
14 59/VP-VX 16/03/2020 thông tin rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân các nội dung liên quan đến hành khách trên chuyến bay VN18, QR 974
15 41/BC-UBND 16/03/2020 Tình hình phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Tân Hồng
16 36/UBND-VX 16/03/2020 V/v khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch tiếp nhận công dân Việt Nam, Việt kiều từ Campuchia và các quốc gia khác có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID–19 từ Campuchia về Huyện
17 18/UBND-ĐTXD 16/03/2020 V/v đăng ký tiến độ giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các danh mục công trình năm 2020
18 40/BC-UBND 13/03/2020 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quí I và nhiệm vụ, giải pháp quí II năm 2020
19 39/BC-UBND 13/03/2020 Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư “về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”
20 05/VP-HC 03/01/2020 triển khai thực hiện việc Tỉnh bãi bỏ Chỉ thị 28-2006-CT-UBND, ngày 22-11-2006 về việc tăng cường quản lý các hoạt động trò chơi có thưởng