VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 480/BC-UBND 14/12/2021 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022
2 702/QĐ-UBND.TCCB 14/12/2021 Miễn nhiệm chức danh Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Thông Bình đối với ông Nguyễn Văn Tuấn.
3 1536/UBND-HC 14/12/2021 V/v xét, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ” năm 2021
4 703/QĐ-UBND.TCCB 14/12/2021 Về việc bổ nhiệm chức danh Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Thông Bình
5 214/QĐ-UBND.TL 14/12/2021 Về việc thay đổi chức năng Khu cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Huyện để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
6 216/QĐ-UBND.TL 14/12/2021 Về việc thay đổi chức năng Khu cách ly tập trung tại Phòng khám Đa khoa Quân Dân Y Giồng Găng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
7 215/QĐ-UBND.TL 14/12/2021 Về việc thay đổi chức năng Khu cách ly tập trung tại Trường Mầm Non 1-6 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
8 471/BC-UBND 13/12/2021 Diễn biến tình hình dịch COVID-19 tại huyện Tân Hồng (từ 09 giờ ngày 10/12/2021 đến 09 giờ ngày 11/12/2021)
9 476/BC-UBND 13/12/2021 Diễn biến tình hình dịch COVID-19 tại huyện Tân Hồng (từ 09 giờ ngày 12/12/2021 đến 09 giờ ngày 13/12/2021)
10 92/TTr-UBND 13/12/2021 Dự thảo các văn bản trình tại Hội nghị lần thứ 07 Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa VII
11 469/BC-UBND 13/12/2021 Kết quả khắc phục hạn chế qua kiểm tra cải cách hành chính năm 2021
12 474/BC-UBND 13/12/2021 Nội dung họp giao ban khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư công trình trên địa bàn huyện Tân Hồng
13 574/QĐ-UBND.HC 13/12/2021 Phê duyệt dự toán chi phí Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất năm 2022
14 475/BC-UBND 13/12/2021 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 3, Hội đồng nhân dân Huyện, khoá VII
15 473/BC-UBND 13/12/2021 Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg và Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2021
16 1532/UBND-HC 13/12/2021 V/v góp ý dự thảo quy định về chính sách và quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 576/QĐ-UBND.HC 13/12/2021 Về việc công nhận danh hiệu “Khóm đạt chuẩn khóm văn minh đô thị” năm 2021 trên địa bàn Huyện Tân Hồng
18 351/TB-UBND 13/12/2021 Về việc công nhận danh hiệu “Thị trấn đạt thị trấn văn minh đô thị” năm 2021 trên địa bàn huyện Tân Hồng
19 350/TB-UBND 13/12/2021 Về việc công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2021 trên địa bàn huyện Tân Hồng
20 352/TB-UBND 13/12/2021 Về việc công nhận danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn đơn vị Văn hóa” năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Tân Hồng