VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 314/TB-UBND 27/08/2021 V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021
2 227/BC-UBND 22/08/2021 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2021
3 989/UBND-HC 21/08/2021 V/v tham mưu giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
4 223/BC-UBND 20/08/2021 Tình hình 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin (Từ ngày 01/7/2018 đến 30/6/2021)
5 208/KH-UBND 20/08/2021 Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Realtime PCR và Test nhanh Covid-19 sàng lọc diện rộng tại huyện Tân Hồng
6 988/UBND-HC 20/08/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2018/NĐCP và Nghị định số 77/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thủy lợi
7 254/QĐ-UBND.ĐTXD 20/08/2021 V/v phê duyệt (điều chỉnh) khoản mục chi phí thuộc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng, công trình đường nội đồng ông Hai Chảy, hạng mục: Nâng cấp nền, láng nhựa
8 657/QĐ-UBND.NĐ 20/08/2021 Về việc phân công nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mở rộng hai mố cầu Cả Sơ (dự án Lramp), xã Tân Thành A
9 327/QĐ-UBND.HC 20/08/2021 Về việc phân khai điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn bù miễn thu thuỷ lợi phí và hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP năm 2021 do Huyện quản lý và phân bổ
10 456/QĐ-UBND.TCCB 19/08/2021 Bổ nhiệm và xếp lương đối với bà Phạm Kim Lộc, viên chức Trường Tiểu học Trần Phú
11 207/KH-UBND 19/08/2021 Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Tân Hồng
12 985/UBND-HC 19/08/2021 V/v góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận huyện Cao Lãnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
13 987/UBND-HC 19/08/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 (lần 2)
14 984/UBND-HC 19/08/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND và các Nghị quyết liên quan về sửa đổi, bổ sung của HĐND Tỉnh
15 986/UBND-HC 19/08/2021 V/v góp ý dự thảo sửa đổi khoản 2, Điều 4, Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp
16 253/QĐ-UBND.ĐTXD 19/08/2021 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cứng hóa mặt đê bao ranh An Tài, hạng mục: Nâng cấp nền, rải đá cấp phối
17 982/UBND-HC 19/08/2021 V/v thống nhất bổ sung có mục tiêu kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn
18 983/UBND-HC 19/08/2021 V/v thống nhất dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình Quốc gia Phát triển công nghệ cao trên địa bàn Tỉnh
19 980/UBND-HC 19/08/2021 V/v thống nhất phê duyệt kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo NQ 68 của Chính phủ (TTSR và xã TTA, TP)
20 981/UBND-HC 19/08/2021 V/v thống nhất sử dụng nguồn cải cách tiền lương năm 2020 chuyển sang năm 2021 để chi hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo NQ 68 của Chính phủ (các xã: THC, TTB và AP)