VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 214/UBND-VX 19/08/2021 V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
2 317/QĐ-UBND.HC 19/08/2021 Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ trên địa bàn xã Bình Phú (lần 3)
3 323/QĐ-UBND.HC 19/08/2021 Về việc trợ cấp xã hội đột xuất do giông lốc cho ông Nguyễn Văn Đạt, ngụ ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước
4 321/QĐ-UBND.HC 19/08/2021 Về việc trợ cấp xã hội đột xuất do giông lốc cho ông Phạm Văn Phụng, ngụ ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước
5 322/QĐ-UBND.HC 19/08/2021 Về việc trợ cấp xã hội đột xuất do giông lốc cho ông Võ Văn Chi, ngụ ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước
6 454/QĐ-UBND.TCCB 19/08/2021 Về việc tăng phần trăm phụ cấp thâm niên đối với ông Lý Văn Huyền, Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hộ Cơ
7 455/QĐ-UBND.TCCB 19/08/2021 Về việc tăng phần trăm phụ cấp thâm niên đối với ông Trần Đức Thọ, Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hộ Cơ
8 979/UBND-HC 19/08/2021 Về việc điều chuyển tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất trường THCS Nguyễn Văn Bảnh về trường THCS-THPT Giồng Thị Đam.
9 251/QĐ-UBND.ĐTXD 18/08/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình chỉnh trang khu vực vòng xuyến đến cầu Sam Say Gò Ổi, hạng mục: xây dựng mới.
10 249/QĐ-UBND.ĐTXD 18/08/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cống tiêu THT số 3, hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa
11 250/QĐ-UBND.ĐTXD 18/08/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa
12 205/KH-UBND 18/08/2021 Thí nghiệm đối chứng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Tân Hồng
13 206/KH-UBND 18/08/2021 Tổ chức Hội thi cải cách hành chính huyện Tân Hồng năm 2021
14 977/UBND-HC 18/08/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện nguồn vốn Chương trình Xây dựng Nông thôn mới năm 2021
15 114/UBND-ĐTXD 18/08/2021 V/v chấp thuận cho chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng công trình trường Tiểu học Thông Bình 3 (phát sinh thời gian thực hiện một số công việc ngoài hợp đồng)
16 47/UBND-TCCB 18/08/2021 V/v cử tham dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, khóa 54
17 971/UBND-HC 18/08/2021 V/v cử đầu mối tiếp nhận, xử lý, phản hồi qua Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp.
18 976/UBND-HC 18/08/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn Tỉnh
19 974/UBND-HC 18/08/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính thuộc UBND cấp Tỉnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp Huyện.
20 252/QĐ-UBND.ĐTXD 18/08/2021 V/v phê duyệt (điều chỉnh) dự án đầu tư xây dựng công trình đường Tân Thành (Long Sơn Ngọc - Biên giới) đoạn từ bến đò Long Sơn Ngọc đến chợ biên giới Thông Bình, hạng mục: Nền, mặt đường