VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 314/QĐ-UBND.HC 17/08/2021 Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ trên địa bàn xã Tân Phước (lần 3)
2 202/KH-UBND 16/08/2021 Thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn huyện Tân Hồng
3 204/KH-UBND 16/08/2021 Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến hết ngày 25/8/2021
4 203/KH-UBND 16/08/2021 Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho Báo cáo viên và Tuyên truyền viên pháp luật năm 2021
5 959/UBND-HC 16/08/2021 V/v báo cáo danh sách doanh nghiệp đăng ký thực hiện “4 tại chỗ” trên địa bàn Huyện
6 950/UBND-HC 16/08/2021 V/v thành lập chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại cầu kênh Sa Rài trên đường tuần tra biên giới
7 953/UBND-HC 16/08/2021 V/v thống nhất chủ trương giao Trung tâm y tế Huyện thực hiện mua vật tự y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 (đợt 01).
8 952/UBND-HC 16/08/2021 V/v thống nhất chủ trương giao Trung tâm y tế Huyện thực hiện mua vật tự y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 (đợt 02)
9 223/UBND-NC 16/08/2021 V/v tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2021
10 951/UBND-HC 16/08/2021 V/v đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân (đợt 5)
11 958/UBND-HC 16/08/2021 V/v đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
12 156/QĐ-UBND.TL 16/08/2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tân Hồng
13 312/QĐ-UBND.HC 16/08/2021 Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ trên địa bàn xã An Phước (lần 2)
14 313/QĐ-UBND.HC 16/08/2021 Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ trên địa bàn xã Tân Thành B (lần 2)
15 451/QĐ-UBND.TCCB 16/08/2021 Về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ công chức Nguyễn Thanh Phong
16 452/QĐ-UBND.TCCB 16/08/2021 Về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ công chức Trịnh Văn Tuấn
17 948/UBND-HC 15/08/2021 V/v báo cáo kết quả chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân tháng 7 năm 2021.
18 946/UBND-HC 15/08/2021 V/v bổ sung phương án y tế vào phương án 03 tại chổ của các doanh nghiệp còn đang hoạt động
19 947/UBND-HC 15/08/2021 V/v phê duyệt danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 của xã Thông Bình (lần 2).
20 949/UBND-HC 15/08/2021 V/v thống nhất cho mua sắm giường bệnh nhân Inox phục vụ tại các khu cách ly của Huyện