VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 642/QĐ-UBND.NĐ 13/08/2021 Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường Huỳnh Công Chí (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Lý Thường Kiệt), cho ông Nguyễn Văn Long
2 650/QĐ-UBND.NĐ 13/08/2021 Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường Huỳnh Công Chí (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Lý Thường Kiệt), cho ông Nguyễn Văn Quy
3 643/QĐ-UBND.NĐ 13/08/2021 Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường Huỳnh Công Chí (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Lý Thường Kiệt), cho ông Nguyễn Văn Tài
4 648/QĐ-UBND.NĐ 13/08/2021 Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường Huỳnh Công Chí (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Lý Thường Kiệt), cho ông Phan Văn Đờ
5 646/QĐ-UBND.NĐ 13/08/2021 Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường Huỳnh Công Chí (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Lý Thường Kiệt), cho ông Trương Nguyễn Thái Bình
6 645/QĐ-UBND.NĐ 13/08/2021 Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường Huỳnh Công Chí (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Lý Thường Kiệt), cho ông Trương Định
7 641/QĐ-UBND.NĐ 13/08/2021 Về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Chương trình 105 cho hộ bà Văn Thị Hà
8 640/QĐ-UBND.NĐ 13/08/2021 Về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Chương trình 105 cho hộ ông Nguyễn Văn Chia tại Cụm dân cư Cả Sơ, xã Tân Thành A
9 310/QĐ-UBND.HC 13/08/2021 Về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người bán vé số do cách ly xã hội
10 311/QĐ-UBND.HC 13/08/2021 Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ trên địa bàn xã Tân Hộ Cơ (lần 2)
11 155/QĐ-UBND.TL 13/08/2021 Về việc thành lập Tổ công tác, Bộ phận giúp việc hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, lưu thông nông sản và nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp trong tình hình dịch Covid-19
12 930/UBND-HC 12/08/2021 V/v ý kiến về Phương án số 04/PA-VH ngày 06/8/2021 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
13 244/VP-VX 02/07/2021 Diễn tiến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Đồng Tháp đến 07 giờ ngày 02-7-2021
14 246/VP-VX 02/07/2021 diễn tiến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Đồng Tháp đến 12 giờ ngày 01-7-2021
15 243/VP-VX 02/07/2021 diễn tiến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Đồng Tháp đến 17 giờ ngày 30-6-2021
16 242/VP-VX 02/07/2021 khẩn trương thông báo việc Sở Y tế tìm người có tiếp xúc với người mắc COVID-19
17 250/VP-VX 02/07/2021 khẩn trương thông báo việc Sở Y tế tìm người có tiếp xúc với người mắc COVID-19 tại Tỉnh
18 241/VP-VX 02/07/2021 khẩn trương thực hiện việc Sở Y tế đính chính địa điểm tìm người trong Thông báo khẩn số 03
19 251/VP-VX 02/07/2021 kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
20 158/QĐ-UBND.ĐTXD 02/07/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình gia cố sụt lún bờ Đông kênh Cái Cái (đoạn 2), hạng mục: Gia cố sụt lún.