Xuất bản thông tin

null Khảo sát các điểm di tích văn hoá trên địa bàn Huyện

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Khảo sát các điểm di tích văn hoá trên địa bàn Huyện

            Sáng ngày 17/02/2022, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng Phan Công Luận cùng với lãnh đạo Phòng Văn hoá - Thông tin và Hội Khuyến học - Khoa học lịch sử Huyện đến khảo sát các điểm di tích tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn các xã An Phước, Tân Phước, Tân Thành A, Tân Thành B, Thông Bình, Tân Hộ Cơ và Bình Phú.

            Đoàn khảo sát thực tế khu di tích lịch sử Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung; Miếu Tiền Hiền Huỳnh Công Huy; Căn cứ kháng chiến Cả Trấp; Chùa Tân Long (Tám Ấu); khu vực chôn cất tập thể các nạn nhân trong chiến tranh; Đình Ngã ba Thông Bình; khu vực Dinh Bà, Đình Bình Phú và Chùa Phước Thiện.

Việc khảo sát, để lãnh đạo Huyện và ngành chuyên môn kịp thời nắm bắt lại hiện trạng, tình hình hoạt động của các điểm di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn Huyện. Qua đó, làm cơ sở để Huyện có phương án, kế hoạch đề xuất trùng tu, tôn tạo và củng cố chất lượng hoạt động tại các di tích lịch sử, văn hoá trong thời gian tới.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng