Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Liên kết, phối hợp trong các hoạt động đào tạo, tư vấn tuyển sinh, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Liên kết, phối hợp trong các hoạt động đào tạo, tư vấn tuyển sinh, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Sáng ngày 01/03/2022, UBND huyện Tân Hồng có buổi trao đổi với Trường đại học Đồng Tháp về năng lực hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó: Trường đại học Đồng Tháp sẽ đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, giáo viên tại địa phương học tập nâng cao trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ đối với các ngành đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, đồng thời liên kết với các trường Đại học khác có chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Ngoài ra, còn giảng dạy ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer cho cho cán bộ, nhân viên, học sinh, và người lao động có nhu cầu; tổ chức ôn thi chức danh nghề nghiệp, ôn thi chứng chỉ IELTS quốc tế, ôn thi thi năng lực tiếng Anh 6 bậc dùng cho Việt Nam...Về lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hai đơn vị sẽ phối hợp thực hiện các đề tài, dự án khoa học, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ tại địa phương…

Qua buổi làm việc, hai đơn vị thống nhất thỏa thuận nội dung hợp tác chuyên sâu trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo, tư vấn tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 giữa Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng và Trường Đại học Đồng Tháp. Chương trình làm việc, là cơ sở để hai đơn vị thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong các hoạt động cụ thể về đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học trong thời gian tới./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng