Xuất bản thông tin

null Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo huyện ủy với Thường trực HĐND Huyện, UBND Huyện, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Huyện giai đoạn 2022 -2026

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo huyện ủy với Thường trực HĐND Huyện, UBND Huyện, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Huyện giai đoạn 2022 -2026

Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng ký kết chương trình phối hợp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022 -2026. Ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy/Chủ tịch HĐND huyện Tân Hồng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ký kết.

 Mục đích của Chương trình phối hợp, nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, địa phương, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp, hoạt động của ngành Kiểm sát, Tòa án; cung cấp thông tin, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; việc triển khai, thi hành các đạo luật, luật; nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; định hướng nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi xây dựng, ban hành các dự án luật, nghị quyết, chương trình, đề án trọng điểm về công tác tư pháp; thực hiện  quy trình xử lý, giải quyết các vụ án trọng điểm, có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”, công tác đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy, môi trường, trật tự xã hội. Tuyên truyền hoạt động xét xử các vụ hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, hoạt động, hành chính và giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Ông Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm triển khai thực hiện chặt chẽ, bài bản từng nội dung, thường xuyên trao đổi, thống nhất nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền hằng năm và đối với từng vấn đề cụ thể, nhất là những vấn đề, vụ việc mới nảy sinh, phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm,chủ động nắm tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội quan tâm chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng... nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, nhân dân, góp phần làm giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.