Xuất bản thông tin

null Huyện Tân Hồng có 144 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Huyện Tân Hồng có 144 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp

Sáng ngày 09/3/2022, Ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp làm Trưởng đoàn khảo sát về kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021; thực hiện quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, ấp trên địa bàn huyện Tân Hồng.

Theo UBND huyện Tân Hồng, đối với biên chế các cơ quan hành chính đã tinh giản 14 công chức; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện đã tinh giản 62 viên chức. Cùng với đó, huyện sáp nhập 6 đơn vị, chuyển 2 đơn vị trường học  giao Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Toàn huyện Tân Hồng có 113 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 31 người hoạt động không chuyên trách ở cấp ấp. Những người này, hằng tháng, được hưởng phụ cấp bằng 1,0 lần mức lương cơ sở; trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ, nghề, lý luận chính trị được hưởng trợ cấp theo quy định của tỉnh.

Trước đó, đoàn công tác khảo sát tại UBND xã Tân Hộ Cơ và xã Tân Công Chí. Qua khảo sát cho thấy, các xã khó khăn chung là những người hoạt động không chuyên trách chỉ được hưởng phụ cấp và được hỗ trợ thu nhập theo bằng cấp, mà không hưởng lương theo ngạch bậc hành chính, nên một số người có biểu hiện chưa thật sự an tâm công tác. Do đó, xã kiến nghị tổ chức thi tuyển hoặc áp dụng bằng cấp cho các chức danh để những người hoạt động không chuyên trách được hưởng lương theo ngạch bậc. Đồng thời, tỉnh xem xét hỗ trợ thêm phụ cấp cho những người hợp nhất 2 chức danh, nhưng chỉ được hưởng lương 1 chức danh./.

Kim Lệ