Xuất bản thông tin

null Quy hoạch phải gắn với đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá năng lực

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Quy hoạch phải gắn với đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá năng lực

Chiều ngày 16/3/2022, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị (trực tuyến) sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch 108-KH/TU ngày 25/7/018 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII và triển khai, quán triệt Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai, quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Quy định 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng; đồng chí Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy/Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Thị Lệ Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy...

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu phải quán triệt kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Trung ương, trong đó có 11 nội dung chưa thực hiện; đồng thời, cập nhật thêm quan điểm chỉ đạo mới. Trong quy hoạch, cần chú ý đến tính khả thi, chuẩn bị đội ngũ kế cận cho nhiệm kỳ sau; công tác quy hoạch phải đảm bảo về thời gian theo kế hoạch đề ra, nhanh nhưng phải đủ các bước, đúng quy trình và mục tiêu cuối cùng là có được đội ngũ cán bộ chất lượng./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh