Xuất bản thông tin

null Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI

Sáng ngày 17/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI.  Tại điểm cầu chính có các đồng chí Lê Quốc Phong  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng; đồng chí Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy/Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Thị Lệ Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Văn Nhã, ông Phan Công Luận, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đào Ngọc Bích, Phó Chủ tịch HĐND huyện và lãnh đạo các phòng, ban, ngành Huyện tham dự.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 02 ngày, ngày 17 và 18/3/2022, các đại biểu được nghe các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy triển khai, quán triệt những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết và Kết luận chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XI. Trong đó, nêu rõ cơ sở lý luận để xây dựng, ban hành; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện từng Nghị quyết và Kết luận. Nội dung tập trung vào các vấn đề: xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp; thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số; phát triển hạ tầng giao thông; tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; Đề án tái cơ cấu ngành Công nghiệp; đầu tư phát triển kinh tế – xã hội ở các đô thị, khu vực biên giới; công tác Dân vận trong tình mới; nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn...

Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận chuyên đề nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng