Xuất bản thông tin

null Khẩn trương chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Tỉnh lần thứ IX năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Khẩn trương chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Tỉnh lần thứ IX năm 2022

Chiều ngày 23/3/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp, tiến tới Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, ông Phan Công Luận, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT Huyện.

Tại Hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã báo cáo kết quả tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, công tác chuẩn bị Đại hội TDTT cấp huyện và nêu những thuận lợi, khó khăn trong công tác triển khai, thực hiện. Riêng, huyện Tân Hồng có 9/9 xã, thị trấn đã tổ chức xong đại hội TDTT cấp cơ sở, chuẩn bị lực lượng tham dự đại hội TDTT cấp Huyện trong thời gian tời.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo hoàn thành tốt Đại hội TDTT cấp xã, cấp huyện theo đúng tiến độ đề ra. Đặc biệt, chú trọng xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần tổ chức thành công Đại hội TDTT Tỉnh lần thứ IX năm 2022./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh