Xuất bản thông tin

null Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh xã Thông Bình nhiệm kỳ 2022 -2027

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh xã Thông Bình nhiệm kỳ 2022 -2027

Sáng ngày 25/3/2022, Hội Cựu chiến binh xã Thông Bình tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đến dự có Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tân Hồng, Ông Đoàn Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã, Ông Nguyễn Văn Cọp - Chủ tịch UBND xã, đại diện Đồn biên phòng Thông Bình, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể xã và 45 đại biểu về tham dự.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội Cựu chiến binh xã Thông Bình đã tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh xã lần thứ VI trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định, kinh tế địa phương trên đà phát triển, nhiều cơ sở hạ tầng và các công trình giao thông nông thôn tiếp tục hoàn chỉnh, phong trào thi đua được khơi dậy mạnh mẽ. Hội đã triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”, Pháp lệnh Cựu chiến binh, chế độ chính sách đối với cựu chiến binh từng bước được cải thiện.         Phối hợp với các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội vận động các phong trào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương như vận động nhân dân hiến 300 m2 làm lộ nông thôn, vận động lắp đặt tuyến đường thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời dài 7,5km, vận động 8 lao động là con cháu Hội cựu chiến binh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; cất mới và sữa chữa 53 căn nhà tình thương. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế giúp nhau giảm nghèo thông qua các mô hình chăn nuôi, mua bán nhỏ đã giúp xóa được 20/26 hộ hội viên nghèo. Cán bộ hội viên tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thông mới, tích cực phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 12 chỉ tiêu và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 9 thành viên, bầu Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 15 đại biểu. Ông Nguyễn Quốc Toàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thông Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Thông Bình khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2017 – 2022. Được biết đến nay huyện Tân Hồng đã có 5/9 xã, thị trấn tổ chức đại hội cấp cơ sở. Đến cuối tháng 3 năm 2022 Huyện sẽ hoàn thành đại hội Hội Cựu chiến binh cấp cơ ở nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

Thanh Tùng