Xuất bản thông tin

null Sơ kết mô hình chăn nuôi dê hướng thịt tại huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Sơ kết mô hình chăn nuôi dê hướng thịt tại huyện Tân Hồng

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng tổ chức sơ kết đánh giá mô hình nuôi dê hướng thịt tại huyện Tân Hồng.

Tại hội nghị, các nông dân tham gia mô hình đánh giá cao kết quả qua gần 4 tháng thực hiện, đàn dê phát triển tốt, trọng lượng mỗi con đạt từ 30 – 32 kg/con, tỷ lệ hao hụt đạt thấp chiếm 3%, nếu như so sánh hiệu quả kinh tế giữa dê nuôi ngoài mô hình, thì dê nuôi trong mô hình đạt tỷ lệ cao hơn. Nông dân kiến nghị với Ngành chuyên môn cần nhân rộng mô hình này ra các địa phương khác, có chính sách hỗ trợ và đồng hành cùng với mô hình, nhất là liên kết tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm an toàn, bền vững...tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho hộ nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

Được biết, Mô hình dê giống hướng thịt được triển khai cho 10 hộ dân trên địa bàn 6 xã Bình Phú, Tân Hộ Cơ, Thông Bình, Tân Thành A, Tân Thành B và Tân Công Chí với 400 con. Mỗi hộ tham gia mô hình được hỗ trợ ít nhất 10 con nhiều nhất đến 100 con dê. Trong đó, Chương trình Khuyến nông Quốc gia - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ 50% con giống, 50% thức ăn tinh và vắc xin cho dê, nông dân tham gia mô hình đối ứng 50% chi phí mua con giống, chi phí làm chuồng trại. Ngoài ra, nông dân tham gia mô hình còn được tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị các loại bệnh trên dê… Hiện, đàn đê phát triển lên đến 600 con./.

Thanh Tùng