Xuất bản thông tin

null UBND Huyện họp phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

UBND Huyện họp phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2022

 UBND huyện Tân Hồng tổ chức kỳ họp thường kỳ tháng 3 năm 2022  đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 3 và quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có lãnh đạo Hai ban HĐND Huyện, ông Huỳnh Văn Nhã - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện, ông Phan Công Luận - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Huyện, ông Nguyễn Thái Hoàng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện.

Trong quý I năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy về các chủ trương, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội năm 2022 trên địa bàn. Kết quả: xuống giống lúa từ đầu năm đến nay 23.215 ha, đã thu hoạch 11.889 ha, năng suất bình quân đạt 70 tạ/ha, sản lượng đạt 83.204 tấn. Vụ Hè thu xuống giống đợt 1 được 3.600 ha và đang tiếp tục xuống giống, diện tích liên kết tiêu thụ lúa của nông dân trên địa bàn Huyện đến nay 8.350/18.000 ha, đạt 46%, diện tích lúa áp dụng phương pháp sản xuất giảm giá thành được 5.170/11.000 ha, đạt 47%, diện tích lúa chất lượng cao 16.160/28.800 ha, đạt 58%, sản xuất hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày xuống giống được 1.083 ha/3.300 ha, đạt 33%; triển khai thực hiện dự án VnSAT, mô hình hai lúa một màu trên vùng đất sản xuất ba vụ; chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, đàn trâu, bò đến nay 11.809 con, đạt 66%, sản lượng thủy sản đạt 19.784,5 tấn, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt, thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật tại các cơ sở giết mỗ, đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị về Tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 đối với xã Bình Phú và xã Tân Phước, riêng 02 xã Thông Bình và Tân Thành A ước đạt 17 tiêu chí. Bên cạnh, công tác phòng chống dịch Covid- 19 được triển khai quyết liệt, đồng bộ , công tác tư pháp, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại Nhân dân được thực hiện theo quy định. Tình hình biên giới ổn định, quốc phòng an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề như: Công xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách, giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân, quản lý chất lượng và chi phí công trình, công tác giải phóng mặt bằng các công trình,  công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm...đặc biệt là công tác phục hồi phát triển kinh tế, phòng chống dịch bệnh Covid -19....

            Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất năm 2022; đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện, trong đó tập trung thực hiện các dự án trọng điểm; tăng cường công tác quản lý đất đai và môi trường trên địa bàn huyện; tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách; tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống buôn lậu qua biên giới, ngăn chặn tình trạng người dân xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, từng ngành, xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đăng ký với Tỉnh, Huyện trong năm 2022./.

Thanh Tùng