Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Nông dân trồng trên 81ha sen từ nền đất lúa

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Nông dân trồng trên 81ha sen từ nền đất lúa

            Đến cuối tháng 03 năm 2022, nông dân các xã Tân Công Chí, Tân Phước, An Phước, Thông Bình, Bình Phú và thị trấn Sa Rài - huyện Tân Hồng đã chuyển trên 81ha đất trồng lúa sang trồng sen lấy hạt và lấy ngó, hiện sen đang phát triển tốt.

Bà con trồng sen cho biết: những diện tích trồng sen thường tập trung ở khu vực gò cao, hạn chế về nước tưới trong mùa khô, nên bà con ở đây đã trồng xen canh vụ lúa  và vụ sen, đến khi thu hoạch hết mùa thì cải tạo lại đất để xuống giống vụ lúa tiếp theo, vì trồng lúa và sen đều tăng năng suất, cho thu nhập khá./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thùy Dung