Xuất bản thông tin

null Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2022 cho học sinh trường THPT Giải bi da đại hội thể dục thể thao huyện Tân Hồng lần thứ VIII, năm 2021 Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Thông Bình

Chi tiết bài viết Tin tức

Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2022 cho học sinh trường THPT Giải bi da đại hội thể dục thể thao huyện Tân Hồng lần thứ VIII, năm 2021 Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Thông Bình

            Sáng ngày 14/4/2022, Ban Quản lý Dự án 174 Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 tổ chức triển khai thực hiện Dự án 174 về tăng cường tri thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Khu Kinh tế Quốc phòng Tân Hồng, đợt 1 giai đoạn 2022 - 2024. Đến dự có Lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Quân Khu 9; Tỉnh đoàn Đồng Tháp; Lãnh đạo UBND các huyện, Thành Phố.

            Từ ngày 31/12/2021 đến ngày 15/02/2022 căn cứ vào nhu cầu của địa phương, quy chế tuyển chọn tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, Ban Quản lý Dự án 174 tổ chức tiếp nhận 25 hồ sơ ứng tuyển. Qua phỏng vấn có 25 đội viên trúng tuyển, trong đó có 17 đội viên trình độ Đại học, 05 đội viên trình độ Cao Đẳng và 03 đội viên trình độ Trung cấp. Trong 25 đội viên có 02 đội viên là đảng viên. Tuỳ vào ngành nghề chuyên môn, 25 đội viên này sẽ được phân bổ về cho 15 xã trong vùng Dự án và các phòng, ban chuyên môn của huyện Tân Hồng, huyện Tam Nông, huyện Hồng Ngự và Thành Phố Hồng Ngự.

Thông qua việc thực hiện Dự án, nhằm Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của trí thức trẻ đến công tác tại Khu Kinh tế Quốc phòng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn các khu kinh tế quốc phòng.

 BT: Thùy Dung + Ảnh: Tiến Thịnh