Xuất bản thông tin

null Hội thảo mô hình nuôi cá chạch lấu trong ao

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội thảo mô hình nuôi cá chạch lấu trong ao

Sáng ngày 18/4/2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tổ chức Hội thao mô hình nuôi cá chạch lấu thương phẩm trong ao đất tại hộ ông Cao Văn Mạnh, ấp Anh Dũng - xã Tân Thành A.

            Quy mô diện tích thực hiện là 2.500 mét vuông/1 hộ với số lượng cá giống 6.500 con, mô hình được hỗ trợ 50% con giống và 50% thức ăn từ nguồn kinh phí nông lâm, thủy lợi năm 2021.

            Kết quả sau 10 tháng nuôi cá sinh trưởng tốt, tỷ lệ cá sống 85 %, ước thu hoạch 1.400 kg, với trọng lượng 4 con/1kg,  ước tổng thu 252 triệu đồng, trừ các khỏa chi phí hộ nuôi ước lợi nhuận 72.000.000 đ. Qua tham quan thực tế từ mô hình nông dân đánh giá cao hiệu quả từ nuôi cá chạch lấu trong ao đất phù hợp với nguồn nước và thời tiết ở địa phương, cá chạch lấu dễ chăm sóc, đồng thời là đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế cao.

Sau mô hình nuôi các chạch lấu trong ao đất của hộ nông dân Cao Văn Mạnh ở ấp Anh Dũng, xã Tân Thành A, thành công Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện sẽ nhân rộng mô hình ra các xã trong huyện nhằm góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống chi người dân, đồng thời góp phần cùng với huyện thực hiện tái cơ cấu  ngành nông nghiệp.

Thanh Tùng