Xuất bản thông tin

null Huyện Tân Hồng họp đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 và triển khai tiêm vắcxin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Huyện Tân Hồng họp đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 và triển khai tiêm vắcxin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Chiều ngày 19/4/2022, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid - 19 huyện Tân Hồng họp đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện. Ông Đinh Văn Năm -Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy/Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp, Ông Mai Văn Siêng - Phó bí thư huyện ủy/Chủ tịch UBND huyện, Ông Huỳnh Văn Nhã - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy/Phó Chủ tịch UBND huyện cùng tham dự cuộc họp.

Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, Công tác tiêm chủng Vacxin Covid 19 được khẩn trương cộng dồn đến ngày 13/03/2022 tiêm mũi 1 là 66.217, tiêm mũi 2 là 65.967, mũi bổ sung 15.067, mũi tăng cường 24.963. Trong thời gian tới, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 huyện yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát và tổ chức tiêm cho các trường hợp tiêm tiêm vacxin Covid 19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi và triển khai tiêm vắcxin Covid -19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn.

Theo kế hoạch thì trong đợt này huyện Tân Hồng tổ chức tiêm vắcxin cho tất cả trẻ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đang sinh sống, học tập trên địa bàn là 11.398 trẻ với số liều vắcxin đủ 2 mũi cho đối tượng này là 21.100 liều đạt từ 95 % trở lên. Thực hiện tiêm theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi 10-11 tuổi và hạ dần độ tuổi).

Kết luận cuộc họp, Ông Đinh Văn Năm -Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy/ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid -19 huyện yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung rà soát và tổ chức tiêm cho các đối tượng. Phòng giáo dục và đào tạo huyện cùng với các xã, thị trấn chuẩn bị cơ sở vật chất chuẩn bị cho kế hoạch tiêm vacxin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tuyệt đối an toàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu các ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước mọi diễn biến của dịch bệnh, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở; nâng cao ý thức của mỗi người dân trong phòng, chống dịch bệnh, đề cao vai trò của gia đình, thực hiện thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch Covid -19. Bí thư huyện ủy yêu cầu tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức để thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của người dân trong việc tiêm phòng vắcxin và phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục củng cố năng lực y tế ở các tuyến, nhất là y tế cơ sở, đảm bảo sẵn sàng nguồn nhân lực, sinh phẩm, trang thiết bị sẵn có phục vụ phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới.

Để đảm bảo tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tuyệt đối an toàn, Ngành Giáo dục, Y tế phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương trong việc lập danh sách học sinh, lên phương án, phân công, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để đảm bảo tổ chức tiêm an toàn nhất cho trẻ.

Thanh Tùng