Xuất bản thông tin

null Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc với huyện Tân Hồng về kết nạp đảng viên, giai đoạn 2021-2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc với huyện Tân Hồng về kết nạp đảng viên, giai đoạn 2021-2025

            Sau khi đi kiềm tra thực tế tại một số xã trên địa bàn huyện Tân Hồng. Chiều ngày 20/4/2022 Tổ khảo sát số 1 của ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp do Ông Trần Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp làm Tổ Trưởng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng về kết quả Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết nạp đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025. Ông Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ tiếp và làm việc với Tổ khảo sát.

            Theo báo cáo, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng kịp thời cụ thể hoá, triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạc số 34-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên của Đảng bộ với quyết tâm cao hơn, công tác kết nạp đảm viên được thực hiện đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Từ tháng 9/2021 đến tháng 4/2022 có 137 quần chúng ưu tú đã học lớp nhận thức về Đảng, có 67 đối tượng viết lý lịch xin vào Đảng, đã thẩm tra xác minh 14 hồ sơ, đang làm thủ tục 11 hồ sơ. Tổng số đảng viên mới kết nạp tính từ năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 là 54 đồng chí, trong đó nữ 23 đồng chí và nam là 31 đồng chí, tỷ lệ đoàn viên trong ổng số đảng viên mới kết nạp chiếm 55,55%.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên của huyện Tân Hồng. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện uỷ cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với công tác phát triển đảng, tuy nhiên không vì thế mà không quan tâm đến chất lượng; thường xuyên nắm tình hình, có sự phân công giám sát, kiểm tra, nhắc nhở đối với công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới; đặc biệt Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải có nhiều phong trào hay từ đó mới phát hiện nhân tố tích cực để giáo dục, rèn luyện tạo nguồn phát triển đảng./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Tiến Thịnh