Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến quán triệt việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid -19 và triển khai đề án 06

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị trực tuyến quán triệt việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid -19 và triển khai đề án 06

            Sáng ngày 26/4/2022, Bộ y tế và Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid -19 và hướng dẫn triển khai nhiệm vụ của tổ công tác triển khai đề án 06 đến các tỉnh, thành phố, các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên toàn quốc.

Điểm cầu huyện Tân Hồng có ông Phan Công Luận - Huyện ủy viên/Phó Chủ tịch UBND Huyện cùng với các thành viên Tổ Công tác cấp Huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, trưởng Công an cấp xã, Trưởng trạm Y tế cấp Xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Bộ y tế, Lãnh đạo Bộ Công an hướng dẫn cho các đơn vị, ngành liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp “làm sạch” dữ liệu về các mũi tiêm chủng Covid -19 đã có thông tin về số định danh cá nhân, nhưng chưa thể xác thực do sai sót thông tin về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh…với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kịp thời rà soát bổ sung kịp thời phụ vụ cho việc đi lại, giao thương quốc tế của người dân. Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành rà soát, xác thực, bổ xung thông tin sai lệch, còn thiếu của người dân tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid -19 trên toàn quốc.

            Bộ y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố giao Tổ công tác đề án tỉnh, thành phố chủ trì chỉ đạo thực hiện làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid -19 trên địa bàn quản lý để bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng Covid -19 phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

            Các địa phương chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm các phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng Covid -19 trên cổng thông tin tiêm chủng Covid -19 và duy trì việc xử lý phản ảnh theo hướng dẫn của bộ y tế.

Thanh Tùng