Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tiến độ xuống giống lùa Hè thu 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Tiến độ xuống giống lùa Hè thu 2022

Đến nay, bà con nông dân huyện Tân Hồng xuống giống lúa Hè thu năm 2022  trên 17.000 ha, trong đó có gần 10.000 ha giai đoạn mạ; trên 5.200ha giai đoạn đẻ nhánh và gần 2.000ha trong giai đoạn làm đồng phát triển tốt.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh gây hại. Theo Ngành chuyên môn thì trong tuần tới các đối tượng xuất hiện trên diện tích lúa Hè thu chủ yếu là bệnh đạo ôn, cháy bìa lá, lem lép hạt gây hại phổ biến ở mức nhẹ, tuy nhiên những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và giống nhiễm có thể bị gây hại trung bình - nặng; sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân: gây hại phổ biến ở mức nhẹ giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và phun thuốc trừ sâu sớm có thể bị hại trung bình đến nặng; bọ trĩ: gây hại từ mức nhiễm nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn mạ đến đẻ nhánh và một số đối tượng khác có thể gây hại rải rác. Qua đó, khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm các đối tượng gây phòng trừ kịp thời hiệu quả, tránh ảnh hưởng đến năng suất về sau./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thùy Dung