Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo Huyện ủy- UBND Huyện khảo sát cánh đồng trọng điểm

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Lãnh đạo Huyện ủy- UBND Huyện khảo sát cánh đồng trọng điểm

            Ngày 27/4/2022 Ông Đinh Văn Năm -Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, ông Huỳnh Văn Nhã - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng cùng lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính - Kế hoạch đến khảo sát cánh đồng trọng điểm tại xã An Phước và Tân Hộ Cơ.

            Khảo sát thực tế tại cánh đồng trọng điểm Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Phước Lộc, xã An Phước với diện tích 90 ha/30 hộ. Trong đó, vụ Hè thu năm 2022 tại cánh đồng này đã thực hiện  mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP với quy mô 50 ha, ngoài áp dụng các quy trình canh tác theo quy định, nông dân đã dùng hoàn toàn phân hữu cơ trùn quế để bón cho cây lúa, hạn chế thấp nhất sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hiện nay lúa đang phát triển tốt. Ngoài ra, tại cánh đồng cũng được đầu tư nạo vét kênh mương kết hợp đường nội đồng, tạo điều kiện cho việc giao thương mua bán hàng nông sản được dễ dàng…

            Còn cánh đồng trọng điểm thuộc Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Hòa Phát, xã Tân Hộ Cơ có khoảng 130 ha/60 hộ. Cánh đồng này có 111 ha/30 hộ thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị cung ứng, ứng dụng cơ giới hóa, sử dụng quy trình sản xuất “1 phải 5 giảm”, sử dụng dịch vụ phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái…

            Qua khảo sát thực tế, Ông Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng yêu cầu ngành Nông nghiệp, Tài chính Kế hoạch và Đảng ủy, UBND hai xã An Phước và Tân Hộ Cơ cần quan tâm lãnh chỉ đạo xây dựng cánh đồng trọng điểm với các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại 4.0 ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả để chuyển giao cho nông dân theo Chương trình hành động số 14 của Huyện ủy đã đề ra; đẩy nhanh thi công các công trình phục vụ cho cánh đồng trọng điểm; tuyên truyền vận động người dân đồng thuận, hiểu rõ lợi ích của cánh đồng trọng điểm, hiến đất để thực hiện các công trình phục vụ sản xuất cho bà con trong cánh đồng, vận động nông dân chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nông nhiệp, nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại./.

Thanh Tùng