Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Triển khai quy định về sáng kiến kinh nghiệm

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Triển khai quy định về sáng kiến kinh nghiệm

Phòng Nội vụ huyện Tân Hồng phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội nghị triển khai quy định về sáng kiến kinh nghiệm, cho thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể Huyện; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Mẫu giáo; Tiểu học; Tiểu học -Trung học cơ sở; Trung học cơ sở và Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Huyện. Đến dự, ông Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Hồng.

Tại đây, ông Ngô Tổng Trưởng, Trưởng phòng Thi đua Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp thông tin về quyết định và quy định công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Đồng Tháp; Hướng dẫn chi tiết về quy định Xét duyệt sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và huyện Tân Hồng, trong đó người xét duyệt và tác giả sáng kiến cần chú trọng đến tiêu chuẩn có tính mới, có tính hiệu quả và khả năng áp dụng trong toàn huyện hoặc ngoài huyện, trong toàn ngành và trong đơn vị. Các sáng kiếm là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác.... Ngoài ra, còn hướng dẫn các trường hợp ưu tiên xem xét, công nhận sáng kiến; trình tự xét sáng kiến cấp cơ sở; thủ tục, xét công nhận sáng kiến và hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp huyện....

Qua đó, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể Huyện; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Mẫu giáo; Tiểu học; Tiểu học -Trung học cơ sở; Trung học cơ sở và Chủ tịch Công đoàn cơ sở phổ biến lại cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương nắm vững để đăng ký thực hiện, đồng thời là cơ sở để xét thi đua khen thưởng cuối năm./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh