Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Hướng dẫn cài đặt phần mềm phòng chống mã độc

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Hướng dẫn cài đặt phần mềm phòng chống mã độc

Sáng ngày 04/5/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Hồng tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn cài đặt phần mềm phòng chống mã độc tập trung, cho cán bộ chuyên môn đang công tác tại các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Tiều học -THCS và THCS trên địa bàn Huyện.

Tại đây, chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện hướng dẫn cài đặt , sử dụng phần mềm phòng, chống mã độc có bản quyền; cấu hình, giám sát, xử lý sự cố trên hệ thống máy chủ. Ngoài ra, còn giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cài đặt, sử dụng phần mềm phòng chống mã độc khi triển khai thực tế tại đơn vị.

Lớp tập huấn, nhằm bồi dưỡng kiến thức về an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại, đồng thời giúp cho cán bộ chuyên môn các trường học trên địa bàn Huyện có khả năng phản ứng kịp thời trong việc phát hiện, phân tích, ngăn chặn và gỡ bỏ phần mềm độc hại, đảm bảo hệ thống thông tin hoạt động ổn định, an toàn và bảo mật, giảm thiểu thiệt hại do sự cố an toàn thông tin mạng gây ra./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh