Xuất bản thông tin

null UBND huyện Tân Hồng họp thường kỳ tháng 04 năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

UBND huyện Tân Hồng họp thường kỳ tháng 04 năm 2022

 Sáng ngày 05/5/2022, UBND huyện tổ chức họp phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2022 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 04 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2022. Đền dự, Ông Đinh Văn Năm - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tân Hồng. Ông Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng chủ trì cuộc họp.

Trong tháng 4 năm 2022, nông dân trên địa bàn Huyện thu hoạch vụ lúa Đông xuân 2021 - 2022 được 16.480/22.487 ha, năng suất bình quân 6,9 tấn/ha và đang xuống giống vụ Hè Thu được 10.281/23.000 ha. Diện tích liên kết trong sản xuất, lúa chất lượng cao và diện tích áp dụng các biện pháp giảm giá thành trong sản xuất đạt khá cao . Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì ổn định, tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt 33.042/75.000 tấn, đạt 44% kế hoạch và hiện nay giá cá ca thịt tăng cao, nên người nuôi cũng phấn khởi; triển khai đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP năm 2022, đến nay có 17 sản phẩm tiềm năng của 12 chủ thể đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP năm 2022. Hoàn thành thủ tục đề nghị Tỉnh xem xét công nhận xã Bình Phú và Tân Phước đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời, đã ban hành kế hoạch xây dựng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025. Các hoạt động sản xuất - kinh doanh được phục hồi và có bước phát triển so tháng trước; trong tháng có 16 hộ đăng ký kinh doanh nhỏ lẽ, với tổng vốn là 4,3 tỷ đồng, nâng tổng số từ đầu năm đến nay lên 47 hộ, với tổng số vốn 8,98 tỷ đồng. Triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp trong công tác quản lý thu - chi ngân sách nhà nước đảm bảo đúng qui định. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Huyện. Chính sách an sinh xã hội tiếp tục triển khai thực hiện tốt. Phối hợp các đoàn thể tổ chức vận động lao động tham gia làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng, đến nay có 14/82 lao động xuất cảnh, đạt 17%;  đồng thời, đã giải quyết việc làm cho 2.614/2.000 lao động, đạt 131% kế hoạch. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường và tổ chức hoàn thành kỳ kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2021-2022.

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Ngày Quốc tế Hạnh phúc trên địa bàn huyện Tân Hồng năm 2022 và tổ chức thành công Đại hội TDTT Huyện lần thứ VIII . Duy trì thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân và tiêm phòng cho các đối tượng, đến nay tỷ lệ người được tiêm mũi nhắc lại đạt 49,56% so với tổng số người đủ điều kiện tiêm. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-193. Tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên giới và nội địa ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát về an toàn giao thông và công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ông Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 05 năm 2022 như: Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tranh thủ xuống giống vụ Hè thu năm 2022 đảm bảo đúng lịch thời vụ và thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục xét đạt chuẩn năm 2022.  Chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình, dự án và chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác thi công, giải phóng mặt bằng. Đẩy nhanh các giải pháp thu ngân sách và thu nợ các chương trình, đặc biệt là nợ chương trình 105, nợ đê bao 3 vụ, nợ tiền sử dụng đất , chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán được duyệt; kịp thời giải ngân các nguồn vốn. Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt việc tham gia bảo hiểm y tế; nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tham gia lao động ở nước ngoài có thời hạn. Triển khai thực hiện nghiêm công tác tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 đảm bảo an toàn, đúng quy trình tiêm chủng; nhất là chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tăng cường phối hợp kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới và đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội; tăng cường công tác kiểm tra phòng chống cháy nỗ, phòng, chóng thiên tai; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thường xuyên tuần tra đảm bảo an toàn giao thông; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng