Xuất bản thông tin

null UBND huyện Tân Hồng họp thường kỳ tháng 4

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

UBND huyện Tân Hồng họp thường kỳ tháng 4

Sáng ngày 29/4/2020, UBND huyện Tân Hồng tổ chức cuộc họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng  - an ninh tháng 4 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020. Đến dự có đồng chí Lê Hoàng Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện. Ông Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 29/4/2020, UBND huyện Tân Hồng tổ chức cuộc họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng  - an ninh tháng 4 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020. Đến dự có đồng chí Lê Hoàng Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện. Ông Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Hội nghị đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; tập trung thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý thu - chi ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài được quan tâm thực hiện. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 16/CT-TTg đối với các cơ sở dịch vụ trên địa bàn Huyện. Tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên giới và nội địa ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Kết luận Hội nghị, ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng yêu cầu: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình năm 2020 đảm bảo theo kế hoạch; Tập trung thu ngân sách và thu nợ các chương trình, chi ngân sách đảm bảo; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thường xuyên vệ sinh tại các điểm trường và tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế và đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài; tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống cháy nỗ trong mùa khô hạn; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thường xuyên tuần tra đảm bảo an toàn giao thông; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Các đơn vị được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Đồng Tháp

Cũng tại Hội nghị, Phòng Nội vụ huyện Tân Hồng đã trao Quyết định tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Đồng Tháp về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước huyện Tân Hồng năm 2019 cho 03 tập thể: Văn Phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện và UBND xã An Phước, huyện Tân Hồng./.

BT: Thùy Dung + QP: Chí Dũng