Xuất bản thông tin

null Kiểm tra tình hình học sinh đi học trở lại sau dịch CoVid-19

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Kiểm tra tình hình học sinh đi học trở lại sau dịch CoVid-19

Chiều ngày 05/5/2020, ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cùng với các phòng chuyên môn và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Tân Hồng đi kiểm tra thực tế tình hình học tập của các em học sinh THCS đi học trở lại sau dịch CoVid-19.

Chiều ngày 05/5/2020, ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cùng với các phòng chuyên môn và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Tân Hồng đi kiểm tra thực tế tình hình học tập của các em học sinh THCS đi học trở lại sau dịch CoVid-19.

Kiểm tra tình hình học sinh đi học trở lại sau dịch CoVid-19

Qua kiểm tra, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo ghi nhận, động viên, nhắc nhở các trường đảm bảo an toàn cho sức khỏe học sinh, đặc biệt là cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên tiếp tục chủ động nêu cao ý thức cảnh giác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bố trí sắp xếp bàn ghế đúng quy định theo khoảng cách hợp lý, để các em học sinh học tập thoải mái. Riêng đối với các trường ở khu vực biên giới có con em việt kiều Campuchia theo học qua lại biên giới hằng ngày có sự kiểm soát của biên phòng, nếu các em học sinh nào không đến trường thì Ban Giám hiệu rà soát số lượng học sinh và có kế hoạch giảng dạy phù hợp để các em theo kịp chương trình học tập.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng