Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Ra quân thu gom rác thải bảo vệ thực vật

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Ra quân thu gom rác thải bảo vệ thực vật

Thực hiện Chương trình “Chung tay bảo vệ môi trường” thu gom vận chuyển bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn Tỉnh, do Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phát động.

Sáng ngày 11/5/2022. tại xã An Phước, Hội Nông Việt Nam tỉnh Đồng Tháp,  Hội Nông dân huyện Tân Hồng và lãnh đạo Đảng, chính quyền xã An Phước cùng trên 70 bà con nông dân trên địa bàn xã ra quân thu gom, vận chuyển rác thải bảo vệ thực vật trên các tuyến kênh nội đồng và cánh đồng sản xuất lúa tại địa phương.

Các lực lượng tiến hành thu gom vỏ chai nhựa, bao gói thuốc bảo vệ thực vật các loại, số rác thải này được tập kết tại các điểm tập trung đã được bố trí để xử lý đúng theo quy định. Bên cạnh, còn tuyên truyền vận động nông dân sử dụng bao bì, chai nhựa chứa thuốc bảo vệ thực vật xong thì không được thải xuống kênh mương, đồng ruộng, nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư.

Thông qua hoạt động, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng thuốc BVTV, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe trong cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững, xây dựng và thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng