Xuất bản thông tin

null Trao quyết định điều động, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ xã; điều động, bổ nhiệm cán bộ; bổ nhiệm lại

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Trao quyết định điều động, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ xã; điều động, bổ nhiệm cán bộ; bổ nhiệm lại

Chiều ngày 12/5/2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng tổ chức lễ trao quyết định điều động, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành A, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đối với đồng chí Nguyễn Thái Hoàng - Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện.

Cùng với đó, trao quyết định cho đồng chí  Đinh Văn Tấn - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành A đến công tác tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Hồng, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trao quyết định điều động cán bộ đồng chí Đặng Hoài Nhân - Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đến công tác tại Ban Dân vận Huyện ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Trao Quyết định điều động và giới thiệu hiệp thương cán bộ ứng cử đồng chí Lâm Văn Trà - Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đến công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để giới thiệu hiệp thương vào Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Ban Thường trực, cử giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 -2024. Ngoài ra, còn trao quyết định bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đối với đồng chí Nguyễn Minh Lành, thời hạn bổ nhiệm lại 05 năm.

 Đồng chí Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ, trên cương mới nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh