Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 5 năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 5 năm 2022

Sáng 12/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 bằng hình thức trực tuyến tại các điểm cầu trên cả nước.

Điểm cầu huyện Tân Hồng, ông Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy/Chủ tịch HĐND; ông Mai Văn Siêng - Chủ tịch UBND huyện; bà Lê Thị Lệ Thủy - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng với các báo cáo viên Huyện và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh một số nội dung chính về kết quả Hội nghị Trung ương 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền; báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; báo cáo Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 khóa XIII;  kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19 v.v..

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng