Xuất bản thông tin

null Triển khai Kế hoạch diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2022.

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Triển khai Kế hoạch diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2022.

Sáng ngày 16/5/2022. Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Hồng triển khai kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022.

Mục đích của đợt diễn tập phòng thủ là nhằm củng cố, nâng cao nhận thức cho cán bộ các ngành, các cấp; nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò tham mưu của Ban Chỉ huy Quân sự, Đồn biên phòng, Công an và các phòng ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội huyện trong thi hành Lệnh ban bố về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm, tác chiến bảo vệ biên giới và đánh địch tiến công vào khu vực phòng thủ Huyện. Qua đó, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện/Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Huyện yêu cầu các lực lượng và các phòng, ban, ngành đoàn thể, chính quyền địa phương cần thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 thật chu đáo chặt chẽ và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Quá trình tổ chức phải đảm bảo an toàn và tiết kiệm; diễn tập phải sát với tình hình thực tế đặt ra trong diễn tập phòng thủ, đặc điểm địa bàn, đối tượng tác chiến; tránh làm thiệt hại tài sản, tình hình sản xuất của nhân dân trong các khu vực diễn tập./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng