Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Trao quyết định Phó Giám đốc Điện lực

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Trao quyết định Phó Giám đốc Điện lực

Chiều ngày 16/5/2022, Lãnh đạo Công ty Điện lực Đồng Tháp trao quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Điện lực Tân Hồng. Theo đó: Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Đảng, Phó Giám đốc phụ trách Điện lực Tân Hồng, thời gian kể từ ngày 16/5/2022 đến khi bổ nhiệm mới Giám đốc Điện lực Tân Hồng.

Đến dự, Ông Huỳnh Văn Nhã- Phó Chủ tịch UBND huyện chức mừng và tặng hoa cho ông Nguyễn Văn Đảng, Phó Giám đốc phụ trách Điện lực Tân Hồng. Qua đó, mong rằng trên cương vị mới ông Nguyễn Văn Đảng luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, gương mẫu, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đoàn kết nội bộ, cùng với tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời quản lý tốt và phát triển lưới điện để đáp ứng phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng