Xuất bản thông tin

null Thường trực Huyện ủy Tân Hồng làm việc với Ban Dân vận - Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Thường trực Huyện ủy Tân Hồng làm việc với Ban Dân vận - Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022

Ngày 13/5/2022, các đồng chí Thường trực Huyện ủy Tân Hồng, gồm: đồng chí Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân huyện, đồng chí Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện có buổi làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị- xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022.

Trong quý I năm 2022, Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị- xã hội trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân phong trào hộ gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuyên truyền vận động thực hiện các phong trào các cuộc vận động ở đị phương, phối hợp tổ chức chương trình Tết Quân- Dân tại xã Tân Thành A, vận động các chương trình mô hình từ các cá nhân tổ chức trong và ngoài huyện ủng hộ trên 5 tỷ 568 triệu đồng, tặng 881 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, xây cất mới 15 căn nhà đại đoàn kết, cũng cố và nâng chất hoạt động 11 tổ đường biên mốc quốc giới, , phối hợp giám sát chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid -19. Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể phối hợp với các ngành có liên quan, vận động trong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp để trao tặng trên quà Tết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, tặng hàng trăm suất quà và gạo cho hộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Vai trò của Mặt trận và các Đoàn thể chính trị- xã hội, nhất là ở cơ sở được phát huy tích cực, đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp với các ngành trong khối và chính quyền tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Văn Năm, Bí thư Huyện ủy, đề nghị Ban Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục hoạt động tốt hơn nữa, gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên cơ sở, phát triển các mô hình tập hợp quần chúng tham gia vào tổ chức Hội, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống, cũng như quyền lợi thiết thực cho đoàn viên, hội viên và nhân dân;  Chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng phải phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng được nhu cầu thị trường gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa nông sản và đảm bảo chất lượng, tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên, viên quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng các chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà Nước, của địa phương, phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc, an ninh trật tự, an toàn giao thông….

Thanh Tùng