Xuất bản thông tin

null Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 18/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức trực tuyến Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, đồng chí Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy/Chủ tịch HĐND huyện cùng với các đồng chí Huyện uỷ viên; các đồng chí thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện (không là Huyện uỷ viên); các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn..

Các đại biểu được nghe triển khai các nội dung Nghị quyết số 06, về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, tầm nhìn; các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung: Hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hoá, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới; Đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu; Xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị; Phát triển kinh tế khu vực đô thị; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị...

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng