Xuất bản thông tin

null Xe hoa Sen diễu hành đến các huyện, thành phố

Chi tiết bài viết Tin tức

Xe hoa Sen diễu hành đến các huyện, thành phố

            Nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2022. Sáng ngày 20/5/2022, Đoàn diễu hành Liên hoa xe hoa Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022 đi từ Thành phó Cao Lãnh đến các Huyện phía Bắc của tỉnh gồm: Huyện Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự, Thành phó Hồng Ngự và huyện Thanh Bình. Ngoài xe hoa Sen của các huyện còn có các xe hoa của Sở, ngành Tỉnh.

Các xe được trang trí theo ý tưởng từ hoa Sen, nêu bật những giá trị của Sen; quảng bá, giới thiệu, tôn vinh hoa Sen, phát huy giá trị văn hóa – kinh tế cho các sản phẩm chế biến từ cây Sen Đồng Tháp, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng Sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương; phản ánh thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, huyện, thành phố, chuyển tải thông điệp, truyền thông mang đặc trưng riêng của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương.

Đoàn diễu hành xe hoa Sen đi qua các tuyến đường chính vào địa bàn Huyện được sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thanh Tùng