Xuất bản thông tin

null Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII

Sáng ngày 20/5/2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của  Bộ Chính trị khoá XIII gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Có 15 tập thể và 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng trong đợt này.

Qua 01 năm thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân trong huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện những việc làm cụ thể, thiết thực và đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác phát hiện, bồi dưỡng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh được chú trọng.

Qua đó, các mô hình hay, cách làm mới và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều và có sức lan tỏa trong xã hội. Năm 2021, mặc dù đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội, nhưng cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong Huyện đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng triển khai, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đạt kết quả đáng ghi nhận, theo đó tổ chức ra mắt 394/556 tổ, 33/38 khóm, ấp, 7 xã liên tổ nhân dân tự quản bảo vệ “Vùng xanh”, 09 Đội Shipper áo xanh; vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ Quỹ vắc xin, Quỹ phòng, chống Covid-19 , cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, khẩu trang, nước sát khuẩn cho người dân. Trong năm 2021, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện tổ chức thành công “Hội thi kể chuyện gương người tốt,việc tốt, tập thể tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, có 21 câu chuyện kể - là những gương người thật, việc thật tại các địa phương, đơn vị được các thí sinh mang đến Hội thi, góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng sâu rộng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường Trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện đánh giá cao những kết quả đạt được sau 01 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị. Thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Lý Văn Giàu yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức học tập chuyên đề năm 2022 cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong Huyện. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức giảng dạy, học tập, vận dụng, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường THPT, Trung tâm Chính trị Huyện và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện. Đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ và cuối năm. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo Bác./.

BT: Thuỳ Dung  + Ảnh: Tiến Thịnh