Xuất bản thông tin

null Triển khai kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp giai đoạn 2021 -2025

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Triển khai kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp giai đoạn 2021 -2025

            Sáng ngày 24/5/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Hồng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp giai đoạn 2021 - 2025. Đến dự, oâng Lý Văn Giàu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy/Chủ tịch HĐND huyện, Ông Võ Văn Duẫn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

            Theo kế hoạch thì trong giai đoạn 2021 – 2025 các cấp bộ đoàn trong huyện phải chú trọng công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nguồn đoàn viên ưu tú ở các cơ sở đoàn, trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn huyện. Trong giai đoạn 2021 – 2025 giới thiệu 709 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, phấn đấu tỷ lệ đoàn viên được giới thiệu được kết nạp Đảng đạt ít nhất 70% so với tổng số Đảng viên được kết nạp của Đảng bộ huyện. Để đạt được chỉ tiêu đề ra, Ông Võ Văn Duẩn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn về công tác kết nạp đảng viên trong thanh niên đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định thi hành Điều lệ Đảng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn với cán bộ làm công tác xây dựng Đảng. Quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đảm bảo theo trình tự hướng dẫn của Trung ương….

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đồng chí Lý Văn Giàu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy/Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: yếu tố quan trọng cần đề cập đến là các cấp đoàn trong huyện phải bồi dưỡng nhận thức cho đoàn viên hiểu cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn, Hội, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, đạt thành tích tốt trong học tập, lao động, được phân loại đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ..Cấp ủy đảng nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên từ trong Đoàn Thanh niên, cần nâng cao chất lượng, số lượng đảng viên, các cấp ủy đảng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sinh hoạt của Đoàn, nhất là giáo dục động cơ phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên, thanh niên và tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên cống hiến, trưởng thành. Qua đó, giới thiệu những đoàn viên ưu tú đạt thành tích tốt giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Thanh Tùng