Xuất bản thông tin

null Xã An Phước hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã An Phước hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4

Ngày 25/5/2022, Ủy ban nhân dân xã An Phước Quyết định củng cố Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã. Đội có 08 thành viên do Công chức Văn hóa – Xã hội xã làm Tổ trưởng cùng các Công chức phụ trách các lĩnh vực của xã và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Phước.

Nhiệm vụ của Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC là tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn xã như: Hướng dẫn tạo tài khoản Email, tạo tài khoản công dân và trực tiếp hướng dẫn người dân các bước để nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4.

Hoạt động này nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3,4, đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp giảm bớt chi phí và thời gian đi lại khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã An Phước.

Kiều Em