Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Cấp cây giống cho bà con 03 xã biên giới

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Cấp cây giống cho bà con 03 xã biên giới

Sáng ngày 24/5/2022, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 tổ chức bàn giao cây giống cho bà con thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn 03 xã biên giới Bình Phú, Tân Hộ Cơ và Thông Bình huyện Tân Hồng. Đây là mô hình hỗ trợ sản xuất dự án đầu tư xây dựng công trình khu kinh tế Quốc phòng Tân Hồng.

Theo đó, Đoàn Kinh tế Quốc Phòng 959 cấp cho mỗi xã biên giới từ 2.000 đến 2.200 cây giống gồm các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế như bưởi, xoài và mít. Việc cấp phát cây giống nhằm tạo điều kiện để giúp cho người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn các xã biên giới phát triển kinh tế, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống./.

BT: Thuỳ Dung  + Ảnh: Chí Dũng